2020 har ju minst sagt varit ett annorlunda och väldigt utmanande år. Få kunde väl ana i början av året att vi skulle drabbas av coronapandemin på det sätt som vi har gjort – både i Sverige och i hela världen. Vi ser många branscher som är hårt drabbade, medan andra har en mindre påverkan. Och vi har även medlemmar vars affärer har fått en positiv utveckling på grund av pandemin. Situationen ser väldigt olika ut för många, men gemensamt är ändå ovissheten för framtiden.

Vi på Sveriges Annonsörer har jobbat intensivt under 2020. Både med att realisera vår nya strategi ”Sveriges Annonsörer 2.0”, där vi fokuserar på att utveckla våra medlemstjänster så att de ska skapa ännu större värde, men också med att stötta medlemmar med hänsyn till just coronapandemin. Vi öppnade till exempel upp en CMO-stödlinje med några av våra styrelsemedlemmar, utökade juridiska rådgivningen och startade en Facebook-grupp för att dela goda och inspirerande case och exempel.

Vi har under 2020 sjösatt två av våra tre strategiska branschinitiativ. Först ut var Effektinitiativet där fokus är att skapa kunskap och insikter om varumärkets och marknadsföringens roll i att skapa långsiktiga effekter för företagen. Detta gör vi genom att utveckla större tydlighet och en gemensam standard för olika effektmått så att det blir tydligare hur vi redovisar effekt. Vi ska sprida kunskap om marknadsföring som ger effekt genom verktyg, guider, inspiration och utbildningar. Och vi ska förse marknaden med viktiga fakta och argument kring effektfrågan. Vi har under året lanserat en guide – Snacka om effekt – som stödjer er medlemmar i arbetet med effektfrågan. Två nya rapporter har vi också släppt – Marknadsrapporten 2020 och Reklamtrackern – som ger faktaunderlag om hur våra medlemmar ser på ett flertal frågor om marknadsföring samt allmänhetens syn på reklam. Dessutom har vi utvecklat 100-wattaren med ett helt nytt tävlingsformulär som ska stödja framtida forskning om effekt. Vårt branschgemensamma EFFDay gick av stapeln för första gången i början av november. Det som var mest glädjande var den fina utvärderingen vi har fått och hur många som vill delta även nästa år.

I våras startade vi upp det andra branschinitiativet – Cross Media Measurement (CMM) som är en del av det globala WFA-initiativet ”Cross Media Measurement” . Syftet med CMM-initiativet är att öka transparens och skapa ordning och reda i medieköpen genom att skapa en tydlig standard och gemensamma riktlinjer för medievalutor i Sverige. Under året har vi samlat CMM-kommittén för att skapa samsyn kring utmaningar och framtida definitioner och standards. Vi har nu kommit så pass lång att nästa steg är att genomföra en auditering av medieköp hos ett utvalt antal annonsörer för att skapa grunden för definitionerna och framtida standard.

Vårt tredje initiativ – Transparens, Etik och Ansvar (TEA) – startas igång under Q1 2021. Vi har under hösten haft rundabordssamtal med medlemmar kring de frågor vi vill adressera inom initiativet samt dialog med branschens aktörer. Digitaliseringen har skapat och kommer fortsätta skapa nya medier och kanaler som ger nya möjligheter att utveckla marknadsföringen. Samtidigt ser vi i dagens digitala ekosystem en hel del allvarliga brister som har en stor påverkan på branschen, konsumenterna och samhället i stort. Vi måste ta flera viktiga steg för att öka transparensen, tydliggöra den etiska kompassen och ta ett ansvar som marknadsförare för hur våra investeringar påverkar konsumenter och samhället. Är du intresserad av frågor som rör transparens, dataetik, etisk marknadsföring, tech-plattformarnas innehållsansvar och/eller inkludering – hör gärna av dig till mig så kan jag berätta mer om hur du kan engagera dig.

Utöver våra initiativ har vi under året lanserat en ny kunskapsplattform – Marknadsinsikter – där Carin Fredlund djupdyker i relevanta områden som hon sedan sammanfattar i insiktsfulla artiklar. Hittills finns det över 60 artiklar! De finns tillgängliga både på vår hemsida och i appen.

Vi har under året även etablerat ett antal nya nätverksforum och genomfört ett antal medlemsträffar, numera digitalt såklart. Vi har också utökat vår byråvalsrådgivning och kompletterat med Effektrådgivning för att kunna möta upp specifika och utökade behov hos er medlemmar.

Det har minst sagt varit ett omtumlande och händelserikt år på ett sätt som ingen kunde föreställa sig. Vi på Sveriges Annonsörer önskar nu er, alla våra medlemmar, en riktigt härlig jul med förhoppningen om en välbehövlig vila med de närmaste. Vi har ett spännande 2021 att se fram emot med flera nyheter och fortsatt arbete i våra initiativ.

/Hanna Riberdahl
vd, Sveriges Annonsörer
[email protected]

Läs fler nyheter här

Hanna Riberdahl

Relaterade artiklar

Träffa oss i Almedalen!

Almedalsveckan närmar sig med stormsteg! Sveriges Annonsörer är på plats under hela veckan för att prata om marknad- och kommunikationsbranschens viktigaste frågor.

Lansering av globalt ramverk för att mäta medias koldioxidutsläpp samt en guide för hållbara medieköp

Igår lanserades Global Media Sustainability Framework som är en global branschstandard för att få jämförbara mätningar av utsläpp av växthusgaser (GHG) från digital, tv, tryck, ljud, utomhus och bioreklam.

”Today’s best” från Cannes med Hanna Riberdahl

Cannes Lions 2024 är i gång (17-21 juni). Vd Hanna Riberdahl och eventansvarig Ulrika Strallhofer är på plats och rapporterar "dagens bästa" ur marknadsförarens perspektiv.

Får konst visas i reklam?

Det är inte helt ovanligt att konstverk används i reklammaterial. Men hur får man som marknadsförare använda upphovsrättsligt skyddad konst i marknadsföring? Den frågan reder vi ut i denna artikel. Tillsammans med Konstnärernas…
Fler artiklar