Pressmeddelande 4 maj 2023

En undersökning från Novus visar att en majoritet av svenska konsumenter upplever att företag medvetet kommunicerar vilseledande reklam kring klimat och miljö. Det är ett underbetyg för företagens kommunikation. Därför presenterar nu Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer CommToAct Planet. Ett initiativ som syftar till att skapa trovärdig kommunikation och samtidigt upplyser om vikten av att hela marknad- och kommunikationsbranschen tar ansvar för sin egen klimat- och miljöpåverkan.

Under de senaste åren har företag vidtagit åtgärder för att möta FN:s globala mål för miljö och klimat. Men i en djungel av olika klimatpåståenden och hållbarhetsbegrepp, har marknadsförare och kommunikatörer stött på utmaningar och många är idag oroliga för att förknippas med eller anklagas för greenwashing. Dessutom anser över hälften av svenska konsumenter att företagens kommunikation om miljö och klimat är vilseledande. För att bidra till trovärdig kommunikation som konsumenterna kan lita på, samt reducera det egna klimatavtrycket, presenterar Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer initiativet CommToAct Planet. Hittills har drygt 30 företag, organisationer och kommunikationsbyråer anslutit sig, och initiativtagarna hoppas att fler vill göra detsamma. 

Vi vet att konsumenter och forskare tycker att reklam och kommunikation har en viktig roll för att kunna bidra till att skapa beteendeförändringar som snabbar på klimatomställningen.  Samtidigt saknar konsumenterna förtroende för hur företagen kommunicerar kring sitt klimatarbete idag. Detta vill vi ändra på. CommToAct Planet är ett unikt samarbete mellan marknad- och kommunikationsbranschens organisationer, där vi vill bygga kunskap, ge vägledning och skapa riktlinjer så att våra medlemsföretag kan ställa om och skapa hållbara, starka varumärken och framgångsrika företag i framtiden. Arbetet drivs av vår projektägare Karin Grohman, och nu hoppas vi att fler väljer att skriva under initiativet, säger Hanna Riberdahl, VD, Sveriges Annonsörer. 

CommToAct-Planet fokuserar på hållbarhet utifrån klimat och miljö. Utgångspunkten är att utifrån ICC’s miljökoder  ta fram guider och utbildningsmaterial för att skapa samstämmighet och hjälpa marknadsförare och kommunikatörer att kommunicera hållbarhet på rätt sätt. CommToAct Planet har två huvudsakliga mål. Dels att utnyttja kraften i miljöpåståenden för att driva hållbara konsumentbeteenden och motverka den globala uppvärmningen. Dels minska utsläppen inom den egna verksamheten och värdekedjan. 

Den akuta klimat- och naturkrisen kräver ett starkt och brett ledarskap. Vi behöver nyttja marknadsföringens och kommunikationens kraft att driva klimatomställningen framåt genom att den lyfter fram hållbara livsstilar och klimatlösningar på ett vetenskapligt underbyggt och transparent sätt. Det innebär också att undvika vilseledande marknadsföring, samt att fasa ut fossila lösningar och att implementera en strategi i linje med 1.5°C ambitionen, såsom beskrivs i 1.5°C Business Playbook. Därför hoppas vi att så många som möjligt ställer sig bakom initiativet och gemensamt ställer in kompassen på en hållbar framtid inom de planetära gränserna, säger Johan Falk, VD Exponential Roadmap Initiative.

Anslut dig till CommToAct Planet här

Samarbetspartners: 
ICC Sweden och Exponential Roadmap Initiative 

För ytterligare information kontakta:  

Kenneth Danielsson, vd IAB Sverige 
[email protected]
0708- 26 03 36 

Karin Grohman, Projektägare 
[email protected]
0761-805513 

Linda Nilsson, vd KOMM 
[email protected]
08-679 08 13 

Lena Regeheim, verksamhetsansvarig Sveriges Mediebyråer 
[email protected] 
0706-410392 

Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer  
[email protected] 
0702-29 66 90 

Om CommToAct 

Våren 2021 startade Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer initiativet CommToAct. Namnet grundar sig i att kommunikation är en viktig del i förflyttningen till ett mer hållbart samhälle, och syftar till att hitta gemensamma lösningar för marknadsförare och kommunikatörer. Initiativet CommToAct består av två delar, Planet och People  som drivs med egna kommittéer och arbetsgrupper. CommToAct lanserades den 4 maj 2023 och är tillgängligt för medlemmar i Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer. Läs gärna mer på: commtoact.se.

Relaterade artiklar

Stina Liljekvist ny ordförande i Sveriges Annonsörer

Stina Liljekvist, Chef Strategisk kommunikation & Marknad på Skandia, har valts till ny styrelseordförande i Sveriges Annonsörer. Samtidigt tar tre nya ledamöter plats i styrelsen. Beslutet fattades vid det årliga föreningssammanträdet den 30…

Ny rapport avslöjar: Marknadsavdelningar drunknar i produktion i stället för att skapa affärsvärde

Marknadsavdelningarna växer och mängden aktiviteter, kanaler och innehåll ökar. Kompetens som tidigare köpts externt flyttar in på marknadsavdelningarna och teamen har utökats med en mängd olika specialistroller. Nu menar majoriteten av marknadscheferna att…

“Varningslistan för illegala sajter” – dessa bör annonsörer undvika

Illegala sajter tjänar miljontals kronor genom reklam från annonser. Det är pengar som går rätt ner i brottslingarnas fickor. Det är även viktigt att illegala sajter inte ges reklamutrymme och på så sätt…

Hur ser det ut med mångfald, inkludering, jämställdhet och psykisk ohälsa i marknad- och kommunikationsbranschen?

Nu genomförs den globala studien som undersöker mångfald och inkludering i marknad- och kommunikationsbranschen av The World Federation of Advertisers (WFA) och European Associations of Communication Agencies (EACA). Sveriges Annonsörer går tillsammans med SWEDMA, KOMM, Sveriges…
Fler artiklar