Pressmeddelande 31 maj 2023

Marknadsavdelningarna växer och mängden aktiviteter, kanaler och innehåll ökar. Kompetens som tidigare köpts externt flyttar in på marknadsavdelningarna och teamen har utökats med en mängd olika specialistroller. Nu menar majoriteten av marknadscheferna att man borde arbeta på ett mer effektivt sätt. Det visar en ny rapport från Sveriges Annonsörer och Kapero.  

Sveriges Annonsörer och Kaperos rapport MarknadsAvdelningen’23 undersöker marknadsavdelningarnas roll och ansvar samt belyser vilka utmaningar och möjligheter marknadsteamen står inför framöver. Undersökningen inkluderar både B2B- och B2C-bolag med en omsättning på mer än 500 miljoner kronor och respondenterna innefattar marknadschefer, VDar och säljchefer, samt projektledare från reklam- och mediebyråer.  

Marknadsavdelningen består av en stor mängd specialister 

Rapporten visar att marknadsavdelningarnas ansvar växer i form av fler aktiviteter, kanaler och innehåll. Därför har marknadsteamen fyllts på med allt fler specialistroller. Dock visar rapporten att majoriteten av marknadsteamen arbetar i silos, och att samspelet mellan specialister och generalister inte fungerar. Vilket i sin tur gör att respektive kanal utgår från sig själva i stället för att fokusera på helheten. En majoritet av de tillfrågade i rapporten tror att marknadsavdelningarna kan utföra sitt arbete mer effektivt.   

”Marknadsavdelningar drunknar i produktion och processerna blir komplexa och ineffektiva, både internt och externt. En viktig del är starten av processen och det interna samarbetet med säljavdelning och affärsområden. Det är här man skapar förutsättningarna för effektivitet. Det intressanta är att om man gör det på rätt sätt leder det även till ökad effekt. Enligt vår erfarenhet kan en marknadsavdelning få ut upp till 30 procent mer av sina resurser och sin budget” säger Kaj Johansson Managing partner & Co-founder på Kapero 

Rapporten visar att hälften av marknadscheferna upplever att relationen till säljavdelningen måste bli bättre, främst vad gäller gemensam målsättning, prioritering och planering. Det är även tydligt att marknadsavdelningar och byråer tycker och tänker olika, och att samarbetet dem emellan måste förstärkas. Idag upplever drygt åtta av tio av de tillfrågade byråerna att marknadsavdelningen ger för dåliga briefer och drygt var fjärde byrå menar att marknadsteamets strategi inte håller måttet.  

Marknads- och affärsstrategi kan gå hand i hand  

Rapporten visar att marknadsavdelningens främsta uppgift är att bygga varumärkeskänndom, men även att driva och stötta försäljningen. Trots det visar rapporten att marknadsteamet ofta arbetar med för många KPI:er som inte alltid går i linje med affärsområde och strategi. Utifrån, framförallt från VD och ledningsgrupp, finns en tydlig önskan att marknadsavdelningen måste bli mer affärsorienterad och rapporten belyser att marknadsstrategin behöver gå hand i hand med affärsstrategin, både på ett strukturellt och målmässigt plan.  

”Det finns en stor potential i att samverka bättre kring marknad- och affärsstrategi. Det ger både en djupare förståelse för varandra och tillfälle att förankra att alla delar jobbar mot företagets gemensamma mål. För marknadsavdelningen bidrar det även till tydligare målsättningar och KPI:er, vilket i förlängningen tydliggör det affärsvärde som marknadsföringen bidrar till men också ett bättre fokus och att vi prioriterar rätt saker” säger Hanna Riberdahl, VD på Sveriges Annonsörer.  

Ta del av hela rapporten här

För ytterligare information kontakta:  

Hanna Riberdahl, vd, Sveriges Annonsörer  
[email protected] 
0702-29 66 90 

Kaj Johansson, Managing partner & Co-founder, Kapero 
k[email protected] 
070-790 57 79 

Mer om rapporten 
Undersökningen genomfördes vintern 2022/23 av Kapero och Sveriges Annonsörer. Undersökningen inkluderar 207 respondenter från B2B- och B2C-bolag med en omsättning på mer än 500 miljoner kronor.Respondenterna innefattar marknadschefer, VDar och säljchefer, samt projektledare från reklam- och mediebyråer.  

Om Sveriges Annonsörer 
Sveriges Annonsörer är en oberoende intresseorganisation och nätverk för marknadsförare. Med drygt 5 000 marknadsförare representerade i ca 400 medlemsföretag driver Sveriges Annonsörer flera viktiga branschinitiativ inom områdena effekt, transparens, ansvar och hållbarhet. Med hjälp av kunskapshöjande insatser i form av utbildningar, certifieringar, webinar, guider, rapporter, rådgivning samt rekommendationer och riktlinjer får medlemmar stöd och vägledning inom marknadsföringens viktigaste områden. Läs gärna mer på  sverigesannonsorer.se. 

Om Kapero 
Kapero är managementkonsulter, civilingenjörer med djup affärsförståelse inom media, marknadsföring och kommunikation. Vi hjälper marknadsavdelningar och mediaföretag att optimera planering, processer och organisation så att de blir mer effektiva och får ut mer effekt. Kapero grundades 2002 och har sedan starten utfört mer än 300 projekt för närmare 100 uppdragsgivare i Skandinavien och Europa, exempelvis ICA, Ikea, Scania, Atlas Copco, H&M, Electrolux, Volvo, Oatly, Adlibris, TV4, Bonnier News, Neue Zürcher Zeitung och Bauer Media. Läs gärna mer på kapero.se

Relaterade artiklar

CommToAct förstärks – två nya branschorganisationer ansluter och initiativet får EU-stöd

CommToAct, det gemensamma initiativet för att driva hållbarhetsfrågor relevanta för marknads- och kommunikationsbranschen, tar nu nya kliv framåt med beviljat EU-stöd och ytterligare två tongivande branschorganisationer. Sveriges Kommunikatörer och Swedma ansluter till initiativet.…

Nu lanseras Effektsystemet för offentlig sektor

Sveriges Annonsörer lanserade i juni 2021 ”Effektsystemet” – en svensk branschstandard för hur marknadsförare ska redovisa effekterna av marknadsföring och i september 2023 lanserades Effektsystemet 2.0 med uppdateringar. Sedan lanseringen har över 2 500…

Kommunikation som skapat effekt – här är vinnarna i 100-wattaren 2023

Under torsdagen den 8 februari korades vinnarna i 100-wattaren 2023 vid en festfylld kväll i Stockholms stadshus. Kvällen leddes av Kristian Luuk och Daniel Hallberg och bjöd på underhållning av Isaac and The Soul…

Kristian Luuk och Daniel Hallberg leder årets 100-wattsgala!

Den 8 februari är det dags att utse vinnarna i 100-wattaren, tävlingen som belönar marknadskommunikation som skapat bevisad effekt. Nu är det klart att det blir Kristian Luuk och Daniel Hallberg som leder…
Fler artiklar