Pressmeddelande 27 oktober 2022 

Branschen går samman – nu lanseras GARM Nordic

För första gången går annonsörer, intresseorganisationer, medieföretag och representanter från de största digitala plattformarna i Norden samman i en kraftsamling mot skadligt och hatiskt innehåll och tryggare annonsköp på digitala plattformar. Sverige är först ut i Norden och bland de första i världen med att lansera det översatta globala ramverket. Initiativet drivs av Sveriges Annonsörer. 

Bakgrunden till GARM är det växande problemet med skadligt innehåll på digitala plattformar, något som skapar stor otrygghet, inte minst bland annonsörer som köper reklamutrymme och därmed finansierar innehållet. Med skadligt innehåll menas exempelvis våld, vapen, mobbning, trakasserier, desinformation och nakenhet. För att motverka utvecklingen startade därför Sveriges Annonsörers globala moderorganisation WFA (World Federation of Advertisers), initiativet GARM (Global Alliance for Responsible Media) 2019. Genom ett historiskt samarbete mellan globala annonsörer och de största digitala plattformarna, Meta, YouTube, Snapchat, TikTok, Twitch och Twitter har man utvecklat ett gemensamt universellt ramverk för att styra var deras varumärken exponeras i respektive plattform med en gemensam standard. Detta förbättrar transparens och trygghet vid annonsköp gällande Brand Safety-frågor på ett sätt som inte tidigare varit möjligt, då varje plattform hade egna definitioner och ramverk. 

Att skapa en sund och trygg miljö på sociala och digitala plattformar är en högt prioriterad fråga för marknadsförare i hela världen. Vi som annonsköpare behöver ta vårt ansvar och ställa krav, men för att det ska bli hållbara lösningar krävs samverkan mellan alla parter. Målet med GARM Nordic är att skapa en tydlig väg framåt för den nordiska marknaden, med rätt balans mellan regleringar och egenåtgärder som GARM med tydliga definitioner samt riktlinjer för brand safety”, säger Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer.  

Sveriges Annonsörer är först ut, inom det nordiska projektet, med att lansera översatt ramverk där språklig anpassning gjorts för att göra ramverket tillämpbart på den svenska marknaden. Det här är ett viktigt steg för att annonsörer i Norden ska kunna styra sin annonsering. Nästa steg under 2023, är att översätta och anpassa WFAs utbildning i hur man ska använda GARM Brand Safety Floor + Suitability Framework. 

GARM Nordic drivs av Sveriges Annonsörer i samarbete med systerorganisationen i Finland (Marketing Finland) och består av annonsörer, intresseorganisationer och medieföretag från de nordiska länderna samt nordiska representanter från de största digitala plattformarna. 

Läs mer om GARM Nordic här

Några röster från initiativet: 

”I dagens fragmenterade digitala landskap drivet till stor del av användargenererat innehåll står man som annonsör ofta i riskzonen att förknippas med både olagligt och skadligt innehåll. GARM är därför ett fantastiskt initiativ där vi tillsammans kan hjälpa till att säkerställa en bättre miljö för oss annonsörer och för de som använder plattformarna. Med en tydlig agenda och nära samarbete med plattformsägare kan vi driva till en positiv förändring.” /Helene Moland Daly, mediachef Mondelez Norden 

”Ansvarstagande är högsta prioritet för Google. Genom partnerskapet med GARM har vi tagit viktiga steg framåt för att bygga ett mer hållbart digitalt ekosystem för användare, annonsörer och publicist. Vi ser positivt på att de nordiska annonsörsorganisationerna har tagit sig an det här projektet och arbetar för att både sprida kunskap lokalt men att också dela lokala lärdomar med den globala GARM-organisationen.” /Lisa Blom, Head of Industry Relations Northern Europe, Google 

”Vi arbetar målmedvetet för att säkra att både användare och annonsörer ska ha en trygg och givande upplevelse på TikTok. Vi har redan i dag omfattande system som tar bort skadligt innehåll och är transparenta om hur detta sker genom kvartalsvisa efterlevnadsrapporter. Tillsammans med övriga aktörer inom GARM Nordic stärks skyddet ytterligare för alla de varumärken som bygger relationer på våra plattformar.” /Liv Sandberg, VD Tiktok Nordics 

”Vi vill ge annonsörer verktygen att skapa den mest hållbara miljön för deras varumärken när de använder vår teknik för att få kontakt med människor och bygga sina företag. Det krävs mer än bara ett företag för att åstadkomma detta mål – och därför är en branschorganisation som GARM viktig för att föra samman experter, plattformar, byråer och organisationer.” /Samantha Stetson, Vice President, Client Council and Industry Trade Relations, Meta   

Vid frågor kontakta: 

Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer 
[email protected] 

Webinar om GARM 14 november

Tillsammans med WFA, Meta, Google och TokTok har vi ett gemensamt webinar den 14/11 kl 14:30-15:45. Läs mer och anmäl dig här

Läs om alla branschinitiativ

För att stötta branschen och skapa bättre förutsättningar för att skapa marknadsföring som ger effekt driver Sveriges Annonsörer flera branschinitiativ. Vår roll som intresseorganisation ger oss en unik möjlighet att påverka, då vi alltid står på våra medlemmars sida.
Relaterade artiklar

Vad händer om mitt varumärke hamnar i en ordbok? 

Vad behöver du tänka på som varumärkesinnehavare när du använder ditt varumärke? Är det bra eller dåligt om varumärket hamnar i en ordbok och blir en del av språket. I den här artikeln…

CommToAct förstärks – två nya branschorganisationer ansluter och initiativet får EU-stöd

CommToAct, det gemensamma initiativet för att driva hållbarhetsfrågor relevanta för marknads- och kommunikationsbranschen, tar nu nya kliv framåt med beviljat EU-stöd och ytterligare två tongivande branschorganisationer. Sveriges Kommunikatörer och Swedma ansluter till initiativet.…

Nya EU-regler för politisk reklam 

EU-kommissionen presenterade i slutet av 2021 ett förslag till nya regler för politisk reklam och förslaget har nu antagits av EU-parlamentet och rådet. Den slutligt förhandlade regeltexten har publicerats i EU:s officiella tidning…

Nu lanseras Effektsystemet för offentlig sektor

Sveriges Annonsörer lanserade i juni 2021 ”Effektsystemet” – en svensk branschstandard för hur marknadsförare ska redovisa effekterna av marknadsföring och i september 2023 lanserades Effektsystemet 2.0 med uppdateringar. Sedan lanseringen har över 2 500…
Fler artiklar