Effektkommittéen

Äntligen var det dags att starta igång Effektinitiativet på allvar med vårt allra första möte med Effektkommittéen.

Bakgrunden till Effektinitiativet är att Sveriges Annonsörers medlemmars viktigaste behov är att kunna visa effekten av sina marknadsföringsinvesteringar. Att tydligt visa effekten är marknadsförarens viktigaste uppdrag och för företagen kritiskt för att kunna nå en lönsam långsiktig tillväxt. Men vi ser också att det har blivit allt svårare de senaste åren och dessutom att effekten faktiskt har minskat. Orsaken till detta är bl a ökad reklamtrötthet, ökad andel reklamundvikare, obalans mellan lång- och kortsiktiga investeringar.

Syftet med Effektinitiativet är att ta ett helhetsgrepp om effektfrågan, dvs inte bara fokusera på uppföljningen, utan alla steg i processen för att faktiskt skapa förutsättningar för att nå och bevisa effekt. Vi vill öka förståelsen och kunskapen samt skapa verktyg för att stödja våra medlemmar i deras arbete.

Målet är att minska reklamtröttheten, vända den negativa trenden av effekten, öka kunskapen hos företagen – både hos marknadsavdelningar och företagsledning. Vi har nu startat igång arbetet med fullt fokus på ett leverera ett antal förbättringar under året.

”Det känns oerhört spännande att vara igång med detta. Tillsammans ska vi nu ta upp jakten på marknadsföringens allra heligaste Graal – att en gång för alla knäcka frågorna kring vad marknadsföring bidrar med i alla aspekter och vad den verkliga effekten då faktiskt är samt hur vi sedan mäter detta. Det är en värdig utmaning helt klart.”
– Christian Cabau, Klarna

”Det er fantastisk å se dette engasjementet rundt et så viktig tema. Markedsføring var litt på feil vei, med fokus på kun det rasjonelle og det kortsiktig, målbare. Mennesker, kreativitet, treffe både hjertet og hjernen, dette som er kjernen i markedsføring, må komme tilbake.”
– Anne Gro Gulla

Deltagare i Effektkommittén är just nu:

Demoskop – Peter Bryngelson
Dustin – Caroline Rudbeck
Kantar – Cecilia Perlind
Klarna – Christian Cabau
Komm! – Linda Nilsson
Lidl – Bella Goldman
Ramboll – Linus Almqvist
Skandia – Stina Liljekvist
Swedma – Malin Anglert
Telenor – Tobias Clewemar
TV4 – Malin Häger (ersattes på fredagens möte av Karin Törnqvist)
Universal – Christine Platon (ej närvarande)

Samt projektgruppen som består av flera Effektexperter:

Mats Rönne
Anne Gro Gulla
Daniel Collin
Niklas Bondesson
Ulrika Strallhofer
Hanna Riberdahl

Relaterade artiklar

Vad händer om mitt varumärke hamnar i en ordbok? 

Vad behöver du tänka på som varumärkesinnehavare när du använder ditt varumärke? Är det bra eller dåligt om varumärket hamnar i en ordbok och blir en del av språket. I den här artikeln…

CommToAct förstärks – två nya branschorganisationer ansluter och initiativet får EU-stöd

CommToAct, det gemensamma initiativet för att driva hållbarhetsfrågor relevanta för marknads- och kommunikationsbranschen, tar nu nya kliv framåt med beviljat EU-stöd och ytterligare två tongivande branschorganisationer. Sveriges Kommunikatörer och Swedma ansluter till initiativet.…

Nya EU-regler för politisk reklam 

EU-kommissionen presenterade i slutet av 2021 ett förslag till nya regler för politisk reklam och förslaget har nu antagits av EU-parlamentet och rådet. Den slutligt förhandlade regeltexten har publicerats i EU:s officiella tidning…

Nu lanseras Effektsystemet för offentlig sektor

Sveriges Annonsörer lanserade i juni 2021 ”Effektsystemet” – en svensk branschstandard för hur marknadsförare ska redovisa effekterna av marknadsföring och i september 2023 lanserades Effektsystemet 2.0 med uppdateringar. Sedan lanseringen har över 2 500…
Fler artiklar