Effektkommittéen

Äntligen var det dags att starta igång Effektinitiativet på allvar med vårt allra första möte med Effektkommittéen.

Bakgrunden till Effektinitiativet är att Sveriges Annonsörers medlemmars viktigaste behov är att kunna visa effekten av sina marknadsföringsinvesteringar. Att tydligt visa effekten är marknadsförarens viktigaste uppdrag och för företagen kritiskt för att kunna nå en lönsam långsiktig tillväxt. Men vi ser också att det har blivit allt svårare de senaste åren och dessutom att effekten faktiskt har minskat. Orsaken till detta är bl a ökad reklamtrötthet, ökad andel reklamundvikare, obalans mellan lång- och kortsiktiga investeringar.

Syftet med Effektinitiativet är att ta ett helhetsgrepp om effektfrågan, dvs inte bara fokusera på uppföljningen, utan alla steg i processen för att faktiskt skapa förutsättningar för att nå och bevisa effekt. Vi vill öka förståelsen och kunskapen samt skapa verktyg för att stödja våra medlemmar i deras arbete.

Målet är att minska reklamtröttheten, vända den negativa trenden av effekten, öka kunskapen hos företagen – både hos marknadsavdelningar och företagsledning. Vi har nu startat igång arbetet med fullt fokus på ett leverera ett antal förbättringar under året.

”Det känns oerhört spännande att vara igång med detta. Tillsammans ska vi nu ta upp jakten på marknadsföringens allra heligaste Graal – att en gång för alla knäcka frågorna kring vad marknadsföring bidrar med i alla aspekter och vad den verkliga effekten då faktiskt är samt hur vi sedan mäter detta. Det är en värdig utmaning helt klart.”
– Christian Cabau, Klarna

”Det er fantastisk å se dette engasjementet rundt et så viktig tema. Markedsføring var litt på feil vei, med fokus på kun det rasjonelle og det kortsiktig, målbare. Mennesker, kreativitet, treffe både hjertet og hjernen, dette som er kjernen i markedsføring, må komme tilbake.”
– Anne Gro Gulla

Deltagare i Effektkommittén är just nu:

Demoskop – Peter Bryngelson
Dustin – Caroline Rudbeck
Kantar – Cecilia Perlind
Klarna – Christian Cabau
Komm! – Linda Nilsson
Lidl – Bella Goldman
Ramboll – Linus Almqvist
Skandia – Stina Liljekvist
Swedma – Malin Anglert
Telenor – Tobias Clewemar
TV4 – Malin Häger (ersattes på fredagens möte av Karin Törnqvist)
Universal – Christine Platon (ej närvarande)

Samt projektgruppen som består av flera Effektexperter:

Mats Rönne
Anne Gro Gulla
Daniel Collin
Niklas Bondesson
Ulrika Strallhofer
Hanna Riberdahl

Relaterade artiklar

Uppföljning av rätt KPI:er är viktigt för ökad effekt – nu uppdaterar Sveriges Annonsörer Effektsystemet och lanserar 2.0!

Nu lanseras Effektsystemet 2.0 en uppdaterad version av utvalda nyckeltal för hur vi definierar och mäter effekt, samt rekommendationer kring hur de kan användas i praktiken. Att tydligt kunna visa effekten av kommunikation…

Idag öppnar bidragsinlämningen till 100-wattaren 2023 – välkommen att tävla med din kommunikation som gett effekt!

Från och med idag går det att skicka in bidrag till 100-wattaren 2023, tävlingen som belönar kommunikationsinsatser med bevisad effekt. Tävlingsbidragen i 100-wattaren bidrar även till forskning för att fördjupa kunskapen om marknadsföring…

Lagom mix skapar bäst effekt: visar ny forskningsrapport

Sveriges Annonsörer och NoA Consultings genomför varje år en studie för att hitta gemensamma nämnare hos kampanjer som har skapat bäst effekt i Sverige och som visat detta genom att tävla i 100-wattaren.…

Vill du engagera dig i något av våra branschinitiativ?  

Vi öppnar nu upp för fler medlemmar att engagera sig i något av våra branschinitiativ inom Sveriges Annonsörer. Läs mer om initiativen, vad vi jobbar med och vem du ska kontakta om du…
Fler artiklar