Häromveckan skrev Facebook, YouTube and Twitter på ett historiskt avtal med WFA med målsättningen att skapa tryggare annonsmiljöer. Tillsammans med annonsörer och byråer ska plattformarna ta fram gemensamma, globala riktlinjer för filtrering och reglering av skadligt och hatiskt innehåll.

Tack vare initiativet ”Global Alliance for Responsible Media”, GARM, som drivs av den globala annonsörsorganisationen WFA, har de digitala plattformarna Facebook, YouTube and Twitter för första gången kommit överens om att sätta gemensamma standarder och riktlinjer för skadligt och hatiskt innehåll. Plattformarna har idag egna definitioner och metoder för detta, vilket är ett stort problem för annonsörer eftersom det skapar osäkerhet och otydlighet. Men, om de lyckas med arbetet att utveckla en gemensam linje, kan detta snart vara historia. Genom avtalet har man dessutom kommit överens om att låta tredje part göra oberoende granskningar av uppföljning och rapportering utifrån de gemensamma definitionerna.

– Som annonsör har det hittills varit svårt att köpa media på de digitala plattformarna på ett tryggt sätt. Därför är det här avtalet ett mycket viktigt första steg mot att skapa tryggare och säkrare annonsmiljöer, både för användarna och för de som köper media. Det finns mycket att jobba vidare med, och vi vet också att en EU-lagstiftning är på gång, men att plattformarna nu är överens om att öppna upp och ta sitt ansvar för innehållet är en viktig signal som förpliktigar, säger Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer.

Sveriges Annonsörer kommer, inom ramen för branschinitiativet ”Transparens, Etik och Ansvar”, att starta ett lokalt GARM-initiativ i Sverige för att utbilda medlemmar och branschen om de nya definitionerna och standarderna.

Läs mer i pressmeddelandet från WFA:

https://wfanet.org/knowledge/item/2020/09/23/WFA-and-platforms-make-major-progress-to-address-harmful-content

och på BBC News:

https://www.bbc.com/news/technology-54266534

Relaterade artiklar

Verksamhetsberättelse 2023

Ett stort fokus under 2023 har varit att paketera och förtydliga vårt kunskapserbjudande. Vi har allt från faktabaserade artiklar, inspirerande webinar, e-learning för självstudier, individuella utbildningar, företagsutbildningar samt certifieringar av Sveriges Annonsörer standards…

Vad händer om mitt varumärke hamnar i en ordbok? 

Vad behöver du tänka på som varumärkesinnehavare när du använder ditt varumärke? Är det bra eller dåligt om varumärket hamnar i en ordbok och blir en del av språket. I den här artikeln…

CommToAct förstärks – två nya branschorganisationer ansluter och initiativet får EU-stöd

CommToAct, det gemensamma initiativet för att driva hållbarhetsfrågor relevanta för marknads- och kommunikationsbranschen, tar nu nya kliv framåt med beviljat EU-stöd och ytterligare två tongivande branschorganisationer. Sveriges Kommunikatörer och Swedma ansluter till initiativet.…

Nya EU-regler för politisk reklam 

EU-kommissionen presenterade i slutet av 2021 ett förslag till nya regler för politisk reklam och förslaget har nu antagits av EU-parlamentet och rådet. Den slutligt förhandlade regeltexten har publicerats i EU:s officiella tidning…
Fler artiklar