Häromveckan skrev Facebook, YouTube and Twitter på ett historiskt avtal med WFA med målsättningen att skapa tryggare annonsmiljöer. Tillsammans med annonsörer och byråer ska plattformarna ta fram gemensamma, globala riktlinjer för filtrering och reglering av skadligt och hatiskt innehåll.

Tack vare initiativet ”Global Alliance for Responsible Media”, GARM, som drivs av den globala annonsörsorganisationen WFA, har de digitala plattformarna Facebook, YouTube and Twitter för första gången kommit överens om att sätta gemensamma standarder och riktlinjer för skadligt och hatiskt innehåll. Plattformarna har idag egna definitioner och metoder för detta, vilket är ett stort problem för annonsörer eftersom det skapar osäkerhet och otydlighet. Men, om de lyckas med arbetet att utveckla en gemensam linje, kan detta snart vara historia. Genom avtalet har man dessutom kommit överens om att låta tredje part göra oberoende granskningar av uppföljning och rapportering utifrån de gemensamma definitionerna.

– Som annonsör har det hittills varit svårt att köpa media på de digitala plattformarna på ett tryggt sätt. Därför är det här avtalet ett mycket viktigt första steg mot att skapa tryggare och säkrare annonsmiljöer, både för användarna och för de som köper media. Det finns mycket att jobba vidare med, och vi vet också att en EU-lagstiftning är på gång, men att plattformarna nu är överens om att öppna upp och ta sitt ansvar för innehållet är en viktig signal som förpliktigar, säger Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer.

Sveriges Annonsörer kommer, inom ramen för branschinitiativet ”Transparens, Etik och Ansvar”, att starta ett lokalt GARM-initiativ i Sverige för att utbilda medlemmar och branschen om de nya definitionerna och standarderna.

Läs mer i pressmeddelandet från WFA:

https://wfanet.org/knowledge/item/2020/09/23/WFA-and-platforms-make-major-progress-to-address-harmful-content

och på BBC News:

https://www.bbc.com/news/technology-54266534

Relaterade artiklar

Uppföljning av rätt KPI:er är viktigt för ökad effekt – nu uppdaterar Sveriges Annonsörer Effektsystemet och lanserar 2.0!

Nu lanseras Effektsystemet 2.0 en uppdaterad version av utvalda nyckeltal för hur vi definierar och mäter effekt, samt rekommendationer kring hur de kan användas i praktiken. Att tydligt kunna visa effekten av kommunikation…

Idag öppnar bidragsinlämningen till 100-wattaren 2023 – välkommen att tävla med din kommunikation som gett effekt!

Från och med idag går det att skicka in bidrag till 100-wattaren 2023, tävlingen som belönar kommunikationsinsatser med bevisad effekt. Tävlingsbidragen i 100-wattaren bidrar även till forskning för att fördjupa kunskapen om marknadsföring…

Lagom mix skapar bäst effekt: visar ny forskningsrapport

Sveriges Annonsörer och NoA Consultings genomför varje år en studie för att hitta gemensamma nämnare hos kampanjer som har skapat bäst effekt i Sverige och som visat detta genom att tävla i 100-wattaren.…

Vill du engagera dig i något av våra branschinitiativ?  

Vi öppnar nu upp för fler medlemmar att engagera sig i något av våra branschinitiativ inom Sveriges Annonsörer. Läs mer om initiativen, vad vi jobbar med och vem du ska kontakta om du…
Fler artiklar