Häromveckan skrev Facebook, YouTube and Twitter på ett historiskt avtal med WFA med målsättningen att skapa tryggare annonsmiljöer. Tillsammans med annonsörer och byråer ska plattformarna ta fram gemensamma, globala riktlinjer för filtrering och reglering av skadligt och hatiskt innehåll.

Tack vare initiativet ”Global Alliance for Responsible Media”, GARM, som drivs av den globala annonsörsorganisationen WFA, har de digitala plattformarna Facebook, YouTube and Twitter för första gången kommit överens om att sätta gemensamma standarder och riktlinjer för skadligt och hatiskt innehåll. Plattformarna har idag egna definitioner och metoder för detta, vilket är ett stort problem för annonsörer eftersom det skapar osäkerhet och otydlighet. Men, om de lyckas med arbetet att utveckla en gemensam linje, kan detta snart vara historia. Genom avtalet har man dessutom kommit överens om att låta tredje part göra oberoende granskningar av uppföljning och rapportering utifrån de gemensamma definitionerna.

– Som annonsör har det hittills varit svårt att köpa media på de digitala plattformarna på ett tryggt sätt. Därför är det här avtalet ett mycket viktigt första steg mot att skapa tryggare och säkrare annonsmiljöer, både för användarna och för de som köper media. Det finns mycket att jobba vidare med, och vi vet också att en EU-lagstiftning är på gång, men att plattformarna nu är överens om att öppna upp och ta sitt ansvar för innehållet är en viktig signal som förpliktigar, säger Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer.

Sveriges Annonsörer kommer, inom ramen för branschinitiativet ”Transparens, Etik och Ansvar”, att starta ett lokalt GARM-initiativ i Sverige för att utbilda medlemmar och branschen om de nya definitionerna och standarderna.

Läs mer i pressmeddelandet från WFA:

https://wfanet.org/knowledge/item/2020/09/23/WFA-and-platforms-make-major-progress-to-address-harmful-content

och på BBC News:

https://www.bbc.com/news/technology-54266534

Relaterade artiklar

Influencer-profiler tar ställning mot orealistiska skönhetsideal – slutar retuschera

Inom ramen för initiativet Riktlinjer för Positiv Påverkan har några av Sveriges största influencer-profiler gemensamt arbetat fram riktlinjer för att motverka orealistiska skönhetsideal och kroppshets. Syftet är att minska de negativa effekterna av…

Fame-kampanjer är ett vinnande koncept: det visar ny forskningsrapport

Sveriges Annonsörer och NoA Consulting har tillsammans studerat vilken typ av kommunikation som driver maximal effekt. I en delrapport presenterades insikter som pekade på att kreativitet har flera positiva effekter på kampanjer. Nu…

”Du får konkreta verktyg för bättre varumärkesarbete av en av Sveriges främsta inom området”

Intervju med Carmen Wargborn, Brand and Content Manager Sweden på Ramboll, som gick Campus program Varumärkesstrategi med Erik Modig hösten 2022.

Branschen går samman – nu lanseras GARM Nordic 

För första gången går annonsörer, intresseorganisationer, medieföretag och representanter från de största digitala plattformarna i Norden samman i en kraftsamling mot skadligt och hatiskt innehåll och tryggare annonsköp på digitala plattformar. Sverige är först…
Fler artiklar