Nu blir ”Effektsystemet” en del av undervisningen vid Handelshögskolan i Stockholm. Erik Modig, forskare och ansvarig för grundutbildningen i marknadsföring, ser standarden som ett viktigt komplement till den ordinarie kurslitteraturen.

Många företag och marknadsförare har redan anammat ”Effektsystemet”, branschstandarden för effektmätning som Sveriges Annonsörer lanserade förra året. Genom forskaren Erik Modig har standarden även nått den akademiska världen. Sedan en dryg månad ser han till att alla studenter som läser grundutbildningen i marknadsföring vid Handelshögskolan får ta del av kunskaperna.

Hur kommer det sig att du vill använda ”Effektsystemet”?
– Det är ett väldigt bra komplement till existerande litteratur eftersom de flesta grundkursböcker inte har en tillräckligt bra genomgång av effektmått. Dessutom är ”Effektsystemet” lätt att förstå, dels genom att det är strukturerat, dels genom att det beskriver hur man mäter och även hur man talar om måtten. Det är särskilt bra för personer som inte är så vana vid marknadsföring, de får en mycket djupare förståelse.

Varför saknas det i kurslitteraturen?
– Många av de som skriver kurslitteraturen är inte ute i verkligheten i tillräckligt hög grad. Utvecklingen har gått väldigt fort med alla digitala mått, och att producera textböckerna tar lång tid. Då blir det lagg när man ska uppdatera en grundkurs i marknadsföring.
– Jag tror också att författarna har haft svårt att fokusera på vilka mått man ska lyfta fram eftersom det finns så många, det är för komplicerat, och då väljer man i stället att prata väldigt övergripande om mätning. Det kanske funkade för tio år sen, men idag blir det för trubbigt.

Vilka reaktioner har du fått från studenterna?
– Rent generellt uppskattar studenter sådant som är nytt och aktuellt, och ”Effektsystemet” känns väldigt relevant, det förbereder dem för verkligheten.

Vad vill du att studenterna ska få med sig?
– Jag vill att de ska känna sig trygga i att de förstår mätning. Just nu finns det säkert mellan 200 och 300 olika mått, och många tror dessutom att man måste mäta mer, men det är fel. Det gäller i stället att välja mått och mäta dem på rätt sätt. Med hjälp av ”Effektsystemet” ska man kunna fokusera på några utvalda tal och känna ett lugn i det.
– Jag hoppas att ”Effektsystemet” kommer att inkluderas i kurslitteraturen framöver, så att fler får ta del av det.

Vad tror du att det långsiktiga värdet av det här initiativet blir?
– Jag ger ju det här till alla ekonomistudenter, även de som inte inriktar sig mot marknadsföring utan som pluggar exempelvis ledarskap eller finans. Att de lär sig mer om marknadskommunikation och det komplexa området att mäta marknadsföringsinsatser kan få positiva effekter på lång sikt. Jag tror att det kan gynna branschen som helhet.

Erik Modig, forskare och utbildningsansvarig vid Handelshögskolan i Stockholm.

Relaterade artiklar

Stina Liljekvist ny ordförande i Sveriges Annonsörer

Stina Liljekvist, Chef Strategisk kommunikation & Marknad på Skandia, har valts till ny styrelseordförande i Sveriges Annonsörer. Samtidigt tar tre nya ledamöter plats i styrelsen. Beslutet fattades vid det årliga föreningssammanträdet den 30…

Ny rapport avslöjar: Marknadsavdelningar drunknar i produktion i stället för att skapa affärsvärde

Marknadsavdelningarna växer och mängden aktiviteter, kanaler och innehåll ökar. Kompetens som tidigare köpts externt flyttar in på marknadsavdelningarna och teamen har utökats med en mängd olika specialistroller. Nu menar majoriteten av marknadscheferna att…

Med Campus Marketing bygger Telia en lärande kultur och skapar en attraktiv arbetsplats för Sveriges bästa talanger

Under 2023 genomför Telia en stor intern utbildningssatsning för att skapa en attraktiv arbetsplats och bygga en lärande kultur. Som stöd i arbetet har de ett skräddarsytt upplägg av Sveriges Annonsörers Campus Marketing.…

Efter 18 år byter Max Apéria spår – ska hjälpa byråer att bli bättre

Max Apéria har varit byrårådgivare hos Sveriges Annonsörer i 18 år men nu är det dags att byta spår. Vi passade naturligtvis på att ställa några frågor för att summera hans erfarenheter.
Fler artiklar