Nu blir ”Effektsystemet” en del av undervisningen vid Handelshögskolan i Stockholm. Erik Modig, forskare och ansvarig för grundutbildningen i marknadsföring, ser standarden som ett viktigt komplement till den ordinarie kurslitteraturen.

Många företag och marknadsförare har redan anammat ”Effektsystemet”, branschstandarden för effektmätning som Sveriges Annonsörer lanserade förra året. Genom forskaren Erik Modig har standarden även nått den akademiska världen. Sedan en dryg månad ser han till att alla studenter som läser grundutbildningen i marknadsföring vid Handelshögskolan får ta del av kunskaperna.

Hur kommer det sig att du vill använda ”Effektsystemet”?
– Det är ett väldigt bra komplement till existerande litteratur eftersom de flesta grundkursböcker inte har en tillräckligt bra genomgång av effektmått. Dessutom är ”Effektsystemet” lätt att förstå, dels genom att det är strukturerat, dels genom att det beskriver hur man mäter och även hur man talar om måtten. Det är särskilt bra för personer som inte är så vana vid marknadsföring, de får en mycket djupare förståelse.

Varför saknas det i kurslitteraturen?
– Många av de som skriver kurslitteraturen är inte ute i verkligheten i tillräckligt hög grad. Utvecklingen har gått väldigt fort med alla digitala mått, och att producera textböckerna tar lång tid. Då blir det lagg när man ska uppdatera en grundkurs i marknadsföring.
– Jag tror också att författarna har haft svårt att fokusera på vilka mått man ska lyfta fram eftersom det finns så många, det är för komplicerat, och då väljer man i stället att prata väldigt övergripande om mätning. Det kanske funkade för tio år sen, men idag blir det för trubbigt.

Vilka reaktioner har du fått från studenterna?
– Rent generellt uppskattar studenter sådant som är nytt och aktuellt, och ”Effektsystemet” känns väldigt relevant, det förbereder dem för verkligheten.

Vad vill du att studenterna ska få med sig?
– Jag vill att de ska känna sig trygga i att de förstår mätning. Just nu finns det säkert mellan 200 och 300 olika mått, och många tror dessutom att man måste mäta mer, men det är fel. Det gäller i stället att välja mått och mäta dem på rätt sätt. Med hjälp av ”Effektsystemet” ska man kunna fokusera på några utvalda tal och känna ett lugn i det.
– Jag hoppas att ”Effektsystemet” kommer att inkluderas i kurslitteraturen framöver, så att fler får ta del av det.

Vad tror du att det långsiktiga värdet av det här initiativet blir?
– Jag ger ju det här till alla ekonomistudenter, även de som inte inriktar sig mot marknadsföring utan som pluggar exempelvis ledarskap eller finans. Att de lär sig mer om marknadskommunikation och det komplexa området att mäta marknadsföringsinsatser kan få positiva effekter på lång sikt. Jag tror att det kan gynna branschen som helhet.

Erik Modig, forskare och utbildningsansvarig vid Handelshögskolan i Stockholm.

Relaterade artiklar

Vad händer om mitt varumärke hamnar i en ordbok? 

Vad behöver du tänka på som varumärkesinnehavare när du använder ditt varumärke? Är det bra eller dåligt om varumärket hamnar i en ordbok och blir en del av språket. I den här artikeln…

CommToAct förstärks – två nya branschorganisationer ansluter och initiativet får EU-stöd

CommToAct, det gemensamma initiativet för att driva hållbarhetsfrågor relevanta för marknads- och kommunikationsbranschen, tar nu nya kliv framåt med beviljat EU-stöd och ytterligare två tongivande branschorganisationer. Sveriges Kommunikatörer och Swedma ansluter till initiativet.…

Nya EU-regler för politisk reklam 

EU-kommissionen presenterade i slutet av 2021 ett förslag till nya regler för politisk reklam och förslaget har nu antagits av EU-parlamentet och rådet. Den slutligt förhandlade regeltexten har publicerats i EU:s officiella tidning…

Nu lanseras Effektsystemet för offentlig sektor

Sveriges Annonsörer lanserade i juni 2021 ”Effektsystemet” – en svensk branschstandard för hur marknadsförare ska redovisa effekterna av marknadsföring och i september 2023 lanserades Effektsystemet 2.0 med uppdateringar. Sedan lanseringen har över 2 500…
Fler artiklar