Nu blir ”Effektsystemet” en del av undervisningen vid Handelshögskolan i Stockholm. Erik Modig, forskare och ansvarig för grundutbildningen i marknadsföring, ser standarden som ett viktigt komplement till den ordinarie kurslitteraturen.

Många företag och marknadsförare har redan anammat ”Effektsystemet”, branschstandarden för effektmätning som Sveriges Annonsörer lanserade förra året. Genom forskaren Erik Modig har standarden även nått den akademiska världen. Sedan en dryg månad ser han till att alla studenter som läser grundutbildningen i marknadsföring vid Handelshögskolan får ta del av kunskaperna.

Hur kommer det sig att du vill använda ”Effektsystemet”?
– Det är ett väldigt bra komplement till existerande litteratur eftersom de flesta grundkursböcker inte har en tillräckligt bra genomgång av effektmått. Dessutom är ”Effektsystemet” lätt att förstå, dels genom att det är strukturerat, dels genom att det beskriver hur man mäter och även hur man talar om måtten. Det är särskilt bra för personer som inte är så vana vid marknadsföring, de får en mycket djupare förståelse.

Varför saknas det i kurslitteraturen?
– Många av de som skriver kurslitteraturen är inte ute i verkligheten i tillräckligt hög grad. Utvecklingen har gått väldigt fort med alla digitala mått, och att producera textböckerna tar lång tid. Då blir det lagg när man ska uppdatera en grundkurs i marknadsföring.
– Jag tror också att författarna har haft svårt att fokusera på vilka mått man ska lyfta fram eftersom det finns så många, det är för komplicerat, och då väljer man i stället att prata väldigt övergripande om mätning. Det kanske funkade för tio år sen, men idag blir det för trubbigt.

Vilka reaktioner har du fått från studenterna?
– Rent generellt uppskattar studenter sådant som är nytt och aktuellt, och ”Effektsystemet” känns väldigt relevant, det förbereder dem för verkligheten.

Vad vill du att studenterna ska få med sig?
– Jag vill att de ska känna sig trygga i att de förstår mätning. Just nu finns det säkert mellan 200 och 300 olika mått, och många tror dessutom att man måste mäta mer, men det är fel. Det gäller i stället att välja mått och mäta dem på rätt sätt. Med hjälp av ”Effektsystemet” ska man kunna fokusera på några utvalda tal och känna ett lugn i det.
– Jag hoppas att ”Effektsystemet” kommer att inkluderas i kurslitteraturen framöver, så att fler får ta del av det.

Vad tror du att det långsiktiga värdet av det här initiativet blir?
– Jag ger ju det här till alla ekonomistudenter, även de som inte inriktar sig mot marknadsföring utan som pluggar exempelvis ledarskap eller finans. Att de lär sig mer om marknadskommunikation och det komplexa området att mäta marknadsföringsinsatser kan få positiva effekter på lång sikt. Jag tror att det kan gynna branschen som helhet.

Erik Modig, forskare och utbildningsansvarig vid Handelshögskolan i Stockholm.

Relaterade artiklar

Influencer marketing – ny vägledning från EU, ny tuff dom och skatteregler 

Influencer marketing är ett område högt upp på agendan för EU-kommissionen. Bland annat genomför kommissionen i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna nu en granskning över hur influencers inom unionen sköter sig på sociala…

Black Friday närmar sig – Konsumentverket granskar prismarknadsföring

Konsumentverket gick idag ut med ett pressmeddelande om att man under oktober och november genomför en så kallad sweep där flera företags prisinformation kommer att granskas för att se om prisnedsättningsregeln i prisinformationslagen…

Möt årets 100-wattsjury – tävlingen är öppen

Idag presenterar vi juryn för 100-wattaren 2023. Tävlingen är öppen för bidragsinlämning, sista dag att tävla är 25 oktober. 100-wattaren har sedan 1990 belönat kommunikation som gett bevisad effekt.

Uppföljning av rätt KPI:er är viktigt för ökad effekt – nu uppdaterar Sveriges Annonsörer Effektsystemet och lanserar 2.0!

Nu lanseras Effektsystemet 2.0 en uppdaterad version av utvalda nyckeltal för hur vi definierar och mäter effekt, samt rekommendationer kring hur de kan användas i praktiken. Att tydligt kunna visa effekten av kommunikation…
Fler artiklar