Arla fälls av Patent- och marknadsdomstolen för sin användning av begreppet ”Netto noll klimatavtryck” på sina mjölkförpackningar. 

Domen meddelades den 2 februari 2023 i ett mål mellan Arla Foods AB och KO (Konsumentombudsmannen). 

KO inledde 2019 ett tillsynsärende mot Arla mot bakgrund av att man menade att Arlas användning av begreppet ”Netto noll klimatavtryck” på visst sätt på Arlas mjölkförpackningar gett intryck av att produkten inte förändrar klimatet i någon nämnvärd betydelse. KO menade även att Arla inte tillräcklig tydligt och inte heller tillräckligt nära påståendet förklarat vad man menade med begreppet. KO ifrågasatte även att Arla kunde bevisa sitt påstående. 

Domstolen kom fram till att marknadsföringen är otillbörlig och vilseledande och att förbudet bör förenas med ett vite om 1 miljon kronor. Domstolen konstaterade att påståendet ger intrycket att den aktuella produkten inte påverkar klimatet alls eller i vart fall att den klimatpåverkan som produkten orsakar har kompenserats för fullt ut. Domstolen bedömde att Arla inte styrkt sitt påstående. 

Domen visar på hur svårt det är att använda sig av miljöpåståenden i sin marknadsföring som en genomsnittskonsument ska förstå vid en flyktig betraktelse och att det ställs mycket höga krav på betryggande bevisning för det påstående som görs. Domen kan överklagas av Arla fram till den 23 februari 2023.  

Sveriges Annonsörer kommer att ytterligare analysera domen och följa utvecklingen.

Domen kan läsas i sin helhet här

Läs mer om och anmäl dig till vårt webinar ”Hur ska man tänka när man vill använda miljöpåståenden i sin marknadsföring?” den 9 mars, 09:00-10:15:

Ulrika Wendt, jurist
[email protected]
Jakob Rönnerbäck, jurist
[email protected]

Relaterade artiklar

Verksamhetsberättelse 2023

Ett stort fokus under 2023 har varit att paketera och förtydliga vårt kunskapserbjudande. Vi har allt från faktabaserade artiklar, inspirerande webinar, e-learning för självstudier, individuella utbildningar, företagsutbildningar samt certifieringar av Sveriges Annonsörer standards…

Vad händer om mitt varumärke hamnar i en ordbok? 

Vad behöver du tänka på som varumärkesinnehavare när du använder ditt varumärke? Är det bra eller dåligt om varumärket hamnar i en ordbok och blir en del av språket. I den här artikeln…

CommToAct förstärks – två nya branschorganisationer ansluter och initiativet får EU-stöd

CommToAct, det gemensamma initiativet för att driva hållbarhetsfrågor relevanta för marknads- och kommunikationsbranschen, tar nu nya kliv framåt med beviljat EU-stöd och ytterligare två tongivande branschorganisationer. Sveriges Kommunikatörer och Swedma ansluter till initiativet.…

Nya EU-regler för politisk reklam 

EU-kommissionen presenterade i slutet av 2021 ett förslag till nya regler för politisk reklam och förslaget har nu antagits av EU-parlamentet och rådet. Den slutligt förhandlade regeltexten har publicerats i EU:s officiella tidning…
Fler artiklar