Arla fälls av Patent- och marknadsdomstolen för sin användning av begreppet ”Netto noll klimatavtryck” på sina mjölkförpackningar. 

Domen meddelades den 2 februari 2023 i ett mål mellan Arla Foods AB och KO (Konsumentombudsmannen). 

KO inledde 2019 ett tillsynsärende mot Arla mot bakgrund av att man menade att Arlas användning av begreppet ”Netto noll klimatavtryck” på visst sätt på Arlas mjölkförpackningar gett intryck av att produkten inte förändrar klimatet i någon nämnvärd betydelse. KO menade även att Arla inte tillräcklig tydligt och inte heller tillräckligt nära påståendet förklarat vad man menade med begreppet. KO ifrågasatte även att Arla kunde bevisa sitt påstående. 

Domstolen kom fram till att marknadsföringen är otillbörlig och vilseledande och att förbudet bör förenas med ett vite om 1 miljon kronor. Domstolen konstaterade att påståendet ger intrycket att den aktuella produkten inte påverkar klimatet alls eller i vart fall att den klimatpåverkan som produkten orsakar har kompenserats för fullt ut. Domstolen bedömde att Arla inte styrkt sitt påstående. 

Domen visar på hur svårt det är att använda sig av miljöpåståenden i sin marknadsföring som en genomsnittskonsument ska förstå vid en flyktig betraktelse och att det ställs mycket höga krav på betryggande bevisning för det påstående som görs. Domen kan överklagas av Arla fram till den 23 februari 2023.  

Sveriges Annonsörer kommer att ytterligare analysera domen och följa utvecklingen.

Domen kan läsas i sin helhet här

Läs mer om och anmäl dig till vårt webinar ”Hur ska man tänka när man vill använda miljöpåståenden i sin marknadsföring?” den 9 mars, 09:00-10:15:

Ulrika Wendt, jurist
[email protected]
Jakob Rönnerbäck, jurist
[email protected]

Relaterade artiklar

Uppföljning av rätt KPI:er är viktigt för ökad effekt – nu uppdaterar Sveriges Annonsörer Effektsystemet och lanserar 2.0!

Nu lanseras Effektsystemet 2.0 en uppdaterad version av utvalda nyckeltal för hur vi definierar och mäter effekt, samt rekommendationer kring hur de kan användas i praktiken. Att tydligt kunna visa effekten av kommunikation…

Idag öppnar bidragsinlämningen till 100-wattaren 2023 – välkommen att tävla med din kommunikation som gett effekt!

Från och med idag går det att skicka in bidrag till 100-wattaren 2023, tävlingen som belönar kommunikationsinsatser med bevisad effekt. Tävlingsbidragen i 100-wattaren bidrar även till forskning för att fördjupa kunskapen om marknadsföring…

Lagom mix skapar bäst effekt: visar ny forskningsrapport

Sveriges Annonsörer och NoA Consultings genomför varje år en studie för att hitta gemensamma nämnare hos kampanjer som har skapat bäst effekt i Sverige och som visat detta genom att tävla i 100-wattaren.…

Vill du engagera dig i något av våra branschinitiativ?  

Vi öppnar nu upp för fler medlemmar att engagera sig i något av våra branschinitiativ inom Sveriges Annonsörer. Läs mer om initiativen, vad vi jobbar med och vem du ska kontakta om du…
Fler artiklar