Arla fälls av Patent- och marknadsdomstolen för sin användning av begreppet ”Netto noll klimatavtryck” på sina mjölkförpackningar. 

Domen meddelades den 2 februari 2023 i ett mål mellan Arla Foods AB och KO (Konsumentombudsmannen). 

KO inledde 2019 ett tillsynsärende mot Arla mot bakgrund av att man menade att Arlas användning av begreppet ”Netto noll klimatavtryck” på visst sätt på Arlas mjölkförpackningar gett intryck av att produkten inte förändrar klimatet i någon nämnvärd betydelse. KO menade även att Arla inte tillräcklig tydligt och inte heller tillräckligt nära påståendet förklarat vad man menade med begreppet. KO ifrågasatte även att Arla kunde bevisa sitt påstående. 

Domstolen kom fram till att marknadsföringen är otillbörlig och vilseledande och att förbudet bör förenas med ett vite om 1 miljon kronor. Domstolen konstaterade att påståendet ger intrycket att den aktuella produkten inte påverkar klimatet alls eller i vart fall att den klimatpåverkan som produkten orsakar har kompenserats för fullt ut. Domstolen bedömde att Arla inte styrkt sitt påstående. 

Domen visar på hur svårt det är att använda sig av miljöpåståenden i sin marknadsföring som en genomsnittskonsument ska förstå vid en flyktig betraktelse och att det ställs mycket höga krav på betryggande bevisning för det påstående som görs. Domen kan överklagas av Arla fram till den 23 februari 2023.  

Sveriges Annonsörer kommer att ytterligare analysera domen och följa utvecklingen.

Domen kan läsas i sin helhet här

Läs mer om och anmäl dig till vårt webinar ”Hur ska man tänka när man vill använda miljöpåståenden i sin marknadsföring?” den 9 mars, 09:00-10:15:

Ulrika Wendt, jurist
[email protected]
Jakob Rönnerbäck, jurist
[email protected]

Relaterade artiklar

Sveriges Annonsörer 100 år – hur allting började

Vi befinner oss i Sverige under mellankrigstiden. Regeringen har precis givit Radiotjänst monopol på alla radiosändningar i landet. Samtidigt ökar filmintresset hos gemene man. Ljudfilmen ska snart slå igenom och inleda det glada…

Sommarläsning! Facit från Cannes: kreativitet, långsiktighet, fokus och mångfald ger resultat

Det är förstås inte förvånande att kreativiteten var i centrum under Cannes Lions. Många av seminarierna pekade också tydligt på affärsresultaten av högkreativ reklam. För det handlar ju om att skapa effekt, underströk…

Träffa oss i Almedalen!

Almedalsveckan närmar sig med stormsteg! Sveriges Annonsörer är på plats under hela veckan för att prata om marknad- och kommunikationsbranschens viktigaste frågor.

Lansering av globalt ramverk för att mäta medias koldioxidutsläpp samt en guide för hållbara medieköp

Igår lanserades Global Media Sustainability Framework som är en global branschstandard för att få jämförbara mätningar av utsläpp av växthusgaser (GHG) från digital, tv, tryck, ljud, utomhus och bioreklam.
Fler artiklar