Deadline för bidragsinlämningen i 100-wattaren (21/10) kryper allt närmare och våra jurymedlemmar laddar inför uppdraget att utse den kommunikation som har skapat bäst effekt under året. Jim Carlberg, marknadschef på Tre, är juryordförande i kategorin ”Långsiktigt”.

Hur känner du inför juryuppdraget?

”Jag tycker att 100-wattaren är den viktigaste och mest intressanta reklamtävlingen vi har i Sverige. Vårt yttersta uppdrag som annonsörer och marknadsförare är ju att skapa effekt. Så det är en ära för mig att få vara en del av tävlingen. Som reklamnörd tycker jag dessutom att det ska bli fantastiskt kul att få spendera några dagar tillsammans med likasinnade för att diskutera och bedöma reklam.”

Utifrån din bakgrund och erfarenhet, vad ser du som ditt främsta bidrag i juryarbetet?

”Eftersom jag har lång erfarenhet både från byrå och kundsidan hoppas jag kunna bidra med flera olika perspektiv och infallsvinklar. Det finns ett värde i att kunna byta synsätt och zooma in och ut. Jag har dessutom gjort min beskärda del av både bra och dåliga kampanjer genom åren, vilket innebär att jag lärt mig skilja mellan vad som är bra på riktigt och vad som bara är ord.”

Hur ser du på det nya tävlingsupplägget, med ett nytt och mer standardiserat tävlingsformulär?

”Jag tycker att det är bra eftersom det skapar ökad tydlighet och bättre jämförbarhet. Formuläret blir ett bra stöd för de tävlande, samtidigt som det underlättar för oss i juryn att värdera vad som faktiskt har skapat effekt. Men viktigast är kanske ändå att vi nu har möjlighet att skapa en databas med insikter om effekt som kan användas i forskningssyfte. Det är otroligt värdefullt och något som kommer att gynna både annonsörer och byråer under lång tid framåt.”

Du har själv tävlat 100-wattaren flera gånger. Vad är ditt bästa minne?

”Jag arbetade som marknadschef på Unicef mellan 2013 och 2016 och vi gjorde flera kampanjer som blev belönade i 100-wattaren, det är naturligtvis glada minnen. Mina erfarenheter från att jobba i en organisation som är så otroligt beroende av att kommunikationen verkligen skapar effekt har gjort att jag aldrig kommer att ta lättvindigt på effektfrågan någonsin igen.”

Till sist, vad är ditt bästa tips till den som tävlar i 100-wattaren?

”Se inte tävlingen som det enda slutmålet, utan delta även för att lära dig mer om vad som skapar och driver effekt. Betrakta den som en kunskapsbas och en utgångspunkt för fortsatta diskussioner kring effekt. För mig är 100-wattaren navet i en mycket större kunskapsresa för hela branschen.”

Om kategori ”Långsiktigt”:
Här belönas bidrag med långsiktighet i koncept och budskap samt förmågan att kreativt förnya kommunikationen. För att tävla krävs att bidraget har haft en tidscykel på minst tre år. Tidigare bidrag som har vunnit i ”Långsiktigt” kan vara med och tävla igen förutsatt att det gäller en ny tidsperiod.

Läs mer och tävla i 100-wattaren 2020 senast 21 oktober här

Jim Carlberg
Relaterade artiklar

Stina Liljekvist ny ordförande i Sveriges Annonsörer

Stina Liljekvist, Chef Strategisk kommunikation & Marknad på Skandia, har valts till ny styrelseordförande i Sveriges Annonsörer. Samtidigt tar tre nya ledamöter plats i styrelsen. Beslutet fattades vid det årliga föreningssammanträdet den 30…

Ny rapport avslöjar: Marknadsavdelningar drunknar i produktion i stället för att skapa affärsvärde

Marknadsavdelningarna växer och mängden aktiviteter, kanaler och innehåll ökar. Kompetens som tidigare köpts externt flyttar in på marknadsavdelningarna och teamen har utökats med en mängd olika specialistroller. Nu menar majoriteten av marknadscheferna att…

Med Campus Marketing bygger Telia en lärande kultur och skapar en attraktiv arbetsplats för Sveriges bästa talanger

Under 2023 genomför Telia en stor intern utbildningssatsning för att skapa en attraktiv arbetsplats och bygga en lärande kultur. Som stöd i arbetet har de ett skräddarsytt upplägg av Sveriges Annonsörers Campus Marketing.…

Efter 18 år byter Max Apéria spår – ska hjälpa byråer att bli bättre

Max Apéria har varit byrårådgivare hos Sveriges Annonsörer i 18 år men nu är det dags att byta spår. Vi passade naturligtvis på att ställa några frågor för att summera hans erfarenheter.
Fler artiklar