– Går det att lita på tidningarnas upplagesiffror?

Runt den frågan bildades Svenska Annonsörers Förening den 15 november 1924.

I år är det 100 år sedan.

100 år i marknadsföringens tjänst.

100 år av att engagera oss för att marknadsförare ska få bästa möjliga effekt av sina investeringar. Och för att den kommunikation som görs ska vara bra, ärlig och ansvarsfull.

Redan på 30-talet tog vi, tillsammans med Tidningsutgivarna, krafttag mot osanningar i reklamen. 1944 instiftas ”Annonsörernas Oscar” med syftet att uppmuntra till en högre standard på reklamfilm. På 1950-talet kom ett nytt regelverk mot reklam i TV samtidigt som biograferna blev fler vilket innebar ökad rådgivning från vår sida till alla medlemmar kopplat till nya möjligheter och utmaningar.

I takt med att fler svenska företag på 60-talet växte globalt så fanns vi sen där som stöd när marknadsstrategier behövde anpassas till nya kulturer och regioner. 1993 tog vi över som arrangör av reklamtävlingen 100-wattaren. Sveriges mest prestigefyllda tävling som belönar kommunikation som fungerar, det vill säga som ger bevisad effekt.

Vidare under 90-talet och fram genom dataåldern, internet- och smartphonerevolutionen, har vi sen kontinuerligt delat kunskap kring allt från sökoptimering och bannerannonsering till influencer marketing. Ett arbete som resulterade i en serie viktiga branschinitiativ. Bland annat initiativet ”Dataetik” där vi tog fram tydliga dataetiska riktlinjer med respekt för konsumenternas integritet. Ett ytterligare resultat är initiativet ”Transparens” där vi driver frågan om granskning, och validering, av annonsinvesteringar i alla typer av digitala plattformar och sociala medier. 2021 lanserade vi slutligen ”Effektsystemet” med 36 olika nyckeltal som blev en ny svensk branschstandard för hur marknadsförare ska redovisa nyttan och effekterna av sin marknadsföring.

Nu, 2024 behövs vi mer än någonsin.

Att jobba med marknadsföring och kommunikation har aldrig varit svårare. Eller viktigare. Ökad digitalisering, klimatutmaningar och AI. Vi är mitt i stora skeenden, där vad vi gör och vilka beslut vi fattar kommer vara avgörande för vilken framtid vi får.

Det är utmaningar som är omöjliga att hantera på egen hand. Det är därför vi finns. Och därför fortsätter vi vara lika drivna som alltid för att kunna ge stöd och svar på våra medlemmars nyckelfrågor.

15 november

Den 15 november passar vi på att fira lite också.  Då hoppas vi såklart att ni vill vara med oss. Fram till den stora dagen kommer vi dela med oss av milstolpar från åren som gått i våra egna kanaler. Följ med oss in i nästa århundrade!

Nedslag från våra 100 år:

1924-1950


Ta del av hela vår kunskapshub Campus Marketing

Ta del av våra mikrokurser, utbildningar och certifieringar. Ladda ner rekommendationer, avtalsmallar, guider och rapporter.